کلاس های انلاین

باتوجه به شرایط موجود برای کسانی که تمایل به حضور در دبستان را ندارند کلاسهای آنلاین برگزار میشود 

باتوجه به شرایط موجود برای کسانی که تمایل به حضور در دبستان را ندارند کلاسهای آنلاین برگزار میشود و دانش آموزان میتوانند در این  کلاس های شرکت کنند 

گزارش تصویری