برگزاری مسابقه ویژه دهه فجر

با توجه به فرا رسیدن دهه فجر 

با توجه به فرا رسیدن دهه فجر ، دبستان در نظردارد تا مسابقاتی را به صورت مجازی برای دانش آموزان برگزار کند 

گزارش تصویری